Центральный Совет Партии защитников Отчизны обратился к Президенту Украины Виктору Ющенко и председателям общественно-политических организаций Украины, сообщает Vlasti.NET.

Нарастающий политический кризис в Украине достигает своего апогея и угрожает не только государственному суверенитету Украины, а ставит под сомнение существование Украины как целостного независимого государства.

Указ Президента від 2 квітня 2007 року «Про припинення повноважень Верховної Ради України» є доконаний факт, і вихід з цієї глибокої кризи Партія захисників Вітчизни бачить тільки в позачергових виборах.

Уже ніхто не сумнівається, що провести вибори в термін, передбачений Законом України «Про вибори народних депутатів України» неможливо. До сьогоднішнього дня жодного разу не відбулось засідання Центральної виборчої комісії, не створені окружні виборчі комісії, практично не затверджений графік проведення виборів, тощо.

За таких умов говорити про проведення виборів 27 травня 2007 року немає підстав.

Окрім цього, такі політичні партії, як Партія регіонів, Комуністична партія України та Соціалістична партія України, які представлені фракціями у Верховній Раді України, категорично відмовились брати участь в дострокових виборах. Партія захисників Вітчизни усвідомлює, що проведення виборів без вказаних політичних організацій може привести Україну до розколу, що загрожує існуванню України як держави.

Виходячи з вищенаведеного, з метою збереження територіальної цілісності, суверенітету і громадського спокою в Україні, Партія захисників Вітчизни закликає всі громадсько-політичні організації до обговорення вказаної проблеми і прийняття єдиного рішення щодо виходу з політичної кризи.

При прийнятті Закону „Про вибори народних депутатів України» від Партії захисників Вітчизни, її головою - Кармазіним Ю.А., було внесено 90 поправок і пропозицій, які не були враховані при прийнятті закону в цілому, що стало причиною нинішнього правового колапсу у виборчому законодавстві.

Вважаємо, що за таких умов Президент України за погодженням з політичними партіями повинен призначити дату виборів, які необхідно провести в розумні терміни і дати можливість всім учасникам виборчого процесу повноцінно підготуватись і прийняти участь в дострокових виборах.

Партія захисників Вітчизни вважає, що Президент України достроково припинив повноваження Верховної Ради України відповідно до Конституції України.

На такий вимушений крок Президента наштовхнула так звана коаліція національної єдності у Верховній Раді України, яка систематично і цілеспрямовано порушувала Конституцію України і робила все, щоб обмежити конституційні повноваження Президента і, таким чином, узурпувати владу в Україні.

Це і не дивно, оскільки сама коаліція була створена на зраді і підкупі депутатів від блоку соціалістів, які пройшли в парламент під гаслами демократії і свободи, а потім стали під знамена більшості, яка сповідує принципи не сумісні з європейськими нормами честі, гідності, взаємоповаги і верховенства права, як це передбачено статтею 8 Конституції України. З перших днів існування коаліція дала зрозуміти, що не збирається дотримуватись жодних досягнутих політичних домовленостей та засад народовладдя. Відразу ж після підписання Універсалу новоутворена парламентська більшість грубо і безцеремонно порушила найважливіші принципи зовнішньої і внутрішньої політики Україні, які були прописані в даному документі.

На засіданнях парламенту і засобах масової інформації безапеляційно почали мусуватись питання про ревізію Конституції України в частині мовного питання, ліквідації президентської гілки влади тощо.

Кульмінацією беззаконня коаліції стало прийняття з грубими порушеннями Регламенту і Конституції України Закону України «Про Кабінет Міністрів». Президент України не заявив, що закон неконституційний і не буде виконувати його, а, як гарант Конституції, направив в Конституційний Суд подання щодо невідповідності окремих положень закону засадам Конституції. На жаль, Конституційний Суд уже дев’ять місяців практично бездіє і парламентська коаліція, переконавшись, що беззаконня пройшло безкарно пішла далі і шляхом підкупу, шантажу і погроз почала створювати у Верховній Раді України конституційну більшість, відверто заявляючи, що метою такого створення є повалення існуючого ладу в України, а попросту конституційний переворот.

Таким чином парламентська більшість почала створювати коаліцію всупереч ст. 83 Конституції України, в якій йдеться про наступне: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій...», тобто депутатських фракцій, а не окремих депутатів.

Пункт 6 ст. 81 Конституції України передбачає дострокове припинення повноважень народного депутата України: «...Невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції».

Своїми антиконституційними діями коаліція викривила волевиявлення українського народу на виборах 2006 р.

За час своєї діяльності парламентська більшість не прийняла програми уряду і не вжила жодних заходів щодо негайного покращення соціального стану населення України.

В той же час розгул злочинності і корупції досяг нового витка. По Україні прокотилась хвиля замовних вбивств, рейдерських захоплень цілих підприємств.

ТОВ „Торговий флот Донбасу», яке належить одному із лідерів Партії регіонів, привласнила Маріупольське морське пароплавство, яке нараховувало 35 суден і десятки адміністративних приміщень, ТОВ „Лемтранс», яке належить тому ж лідеру, безоплатно привласнило більше десяти тисяч вагонів. Дійшло до того, що ДП „Укрзалізниця» за нехваткою вагонів змушена орендувати свої вагони в ТОВ «Лемтранс».

За безцінь, в п’ять разів дешевше реальної вартості, було продано іноземним компаніям державне підприємство «Луганськтепловоз».

Президент України, як гарант Конституції України, був зобов’язаний достроково припинити повноваження Верховної Ради України і, таким чином, скерувати в конституційне русло діяльність всіх гілок влади без винятку.

Заяви парламентської більшості про неконституційність даного Указу і те, що вони не будуть виконувати Указ Президента, є не що інше, як кримінальний злочин. Відповідно до ст. 106 Конституції України: „Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими на території України». Невиконання Указу Президента є зрадою народу України і тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

Представники більшості діють подвійними стандартами: від Президента України вимагають дотримання Конституції України і, у випадку неконституційних рішень з їхньої сторони, скеровують його апелювати до Конституційного Суду, а самі, перебравши на себе повноваження суду, виносять свій вердикт.

Так, після Указу Президента про дострокове припинення повноважень Парламенту, Верховна Рада України приймає незаконну Постанову «Про відміну Постанови» від 8 грудня 2004 р., якою був змінений склад Центральної виборчої комісії. Така Постанова грубо суперечить, п. 21 ст. 85 Конституції України та п. 1 ст. 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», де сказано: „призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України».

Ознаками узурпації влади та переходу України до прем’єрсько-парламентської республіки є те, що в супереч чинного законодавства, офіційні засоби масової інформації «Урядовий Кур’єр» і «Голос України», які утримуються на кошти платників податків, тобто народу України і підконтрольні Кабінету Міністрів і Верховній Раді України, не опублікували текст Указу Президента від 2 квітня 2007 року „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Доказом узурпації є і те, що так звана коаліція блокує роботу Конституційного Суду і Центральної виборчої комісії шляхом погроз, підкупу і шантажу.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, а тому розв’язання політичної кризи є не лише право, а політико-правове.

На думку Партії захисників Вітчизни, політична криза в Україні - є результат масових порушень і недотримання Конституції з боку усіх гілок влади і Президента України. В п. 21 ст. 92 Конституції України вказано, що виключно законами України визначаються: «... Організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України». Правляча коаліція в Верховній Раді не вжила заходів щодо прийняття Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», а стара форма Регламенту, куди вносяться зміни і доповнення шляхом постанов, позбавляє можливості Президента ветувати вказані постанови, в разі їх неконституційності.

Вершиною зверхності і неповаги до Конституції України, Конституційного Суду та народу України - є прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу IV „Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 4 серпня 2006 року N79-V. Даними змінами Верховна Рада України забороняє Конституційному Суду України ревізувати внесених змін до Конституції України, які були прийняті 4 грудня 2004 року. Така позиція Верховної Ради України грубо суперечить п. 2 ст. 150 Конституції України, в якій йдеться про те, що до повноважень Конституційного суду відноситься офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Окремо слід зупинитись на недотримані Конституції та законів України з боку Президента України. Так Президент України не виконав рішення Верховного Суду України щодо поновлення на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Є.Жовтяка, не виконав рішення Харківської обласної ради щодо усунення із займаної посади голови Харківської обласної адміністрації А.Авакова.

Розбалансування стримань і противаг гілок влади України призводить до узурпації влади і зміни конституційного ладу в Україні на прем’єрсько-парламентську республіку. Таким чином грубо порушується ст. 5 Конституції України, в якій йдеться по те, що: «... Право визначати і змінювати конституційний лад України належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу».

Нажаль, Конституційний Суд України протягом дев’яти місяців бездіє і навіть не спромігся захистити свою честь і відстояти свої права надані Конституцією України. Він так і не розглянув до нинішнього дня подання 102 народних депутатів України щодо невідповідності Конституції вищевказаного закону.

О крім цього, Конституційний Суд України проігнорував прохання Президента України про позачерговий розгляд справ щодо відповідності Конституції України (конституційності):

- Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року (N 2222-IV);
- Закону України «Про Кабінет міністрів України» від 21 грудня 2006 року N514-V;

- Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» від 12 січня 2007 року N602-V;

Партія захисників Вітчизни настоює на негайному розгляді вказаних справ і тільки після цього приступати до відповідності Конституції Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

З метою недопущення в Україні глибоких конституційних криз, ми пропонуємо прийняти Конституцію в новій редакції не Верховною Радою України, а створити Конституційну асамблею, за участю всіх політичних сил. Також ми пропонуємо внести зміни до виборчого законодавства і проводити вибори до Верховної Ради України відкритими списками, щоб народ України бачив кого він обирає і мав право вибирати того кандидата, який відповідає його моральним стандартам і політичним переконанням. За таких обставин можна буде сформувати діючу Верховну Раду України, яка буде відстоювати інтереси не окремих олігархічних кланів, а інтереси кожного громадянина і держави Україна.

З цією метою Партія захисників Вітчизни, яка є позафракційною опозиційною політичною силою, пропонує призупинити дію Указу Президента від 2 квітня 2007 року на три-чотири тижні і рекомендує парламентській опозиції (фракції БЮТ і «Нашої України») повернутися в сесійну залу і за вказаний період внести зміни до слідуючи нормативних актів:

1. Закон України «Про державний бюджет України», де передбачити фінансування дострокових виборів, що в свою чергу не допустить порушити ст. 210 (Порушення законодавства про бюджетну систему
України) КК України;

2. Закон України «Про вибори народних депутатів України»:

- в частині відкриття партійних списків;

- привести ст. 102 у відповідність до виборчого законодавства і передбачити проведення дострокових виборів в розумний термін;

- передбачити в чинному законодавстві право виборців відкликати депутата, який не виконав передвиборчої програми;

- забезпечити більш дієвий механізм оскарження порушень виборчого законодавства, передбачивши можливість оскарження Вищого Адміністративного Суду України до Верховного Суду України в касаційному порядку.

3. Прийняти Закон України «Про порядок виконання (реалізації) вимог п. 21 ст. 81 Конституції України і Закону України «Про статус народного депутата України»;

4. Доукомплектування Центральної виборчої комісії.

З метою визначення оптимальної дати проведення повноцінних позачергових виборів, ми пропонуємо провести консультації між Президентом України, парламентськими фракціями, а також позапарламентськими політичними силами, які приймали участь у виборах 2006 і мають свої фракції у місцевих радах. Слід відзначити, що майже 30% виборців віддали свої голоси за партії і політичні блоки, які не подолали трьохвідсоткового бар’єру.

Партія захисників Вітчизни підтримує Указ Президента України про дострокові вибори народних депутатів України і закликає усі громадсько-політичні організації України, які представлені у Верховній Раді України, а також ті, які не подолали виборчий бар’єр та стоять на засадах побудови вільної, демократичної і незалежної держави, зробити висновки із виборів 2006, забути міжпартійні чвари і об’єднатись в єдиний, потужний, демократичний виборчий блок заради майбутнього України і майбутніх поколінь.

Нехай народ на дострокових виборах скаже своє вирішальне слово.

Слава Україні!

Нехай Господь Бог береже Україну, Вас і Ваші родини.

Центральна Рада Партії захисників Вітчизни
Только экстренная и самая важная информация на нашем Telegram-канале