На протяжении последних нескольких дней вокруг имущества Федерации профсоюзов Украины и ее членских организаций органы государственной власти, в частности Генпрокуратура Украины, развернули грязную масштабную ПР-кампанию, целью которой является дискредитация руководства ФПУ в глазах общественности. Как пишет Rupor.info, в этой игре власть использует все возможные методы и средства для своих низменных целей. Главным лейтмотивом этих действий является желание власти завладеть имуществом, которое находится в собственности профсоюзов, ослабить их материальную базу и препятствовать законной общественной деятельности. В связи с этими беспрецедентными действиями Департамент правовой защиты ФПУ, Департамент профсоюзного имущества ФПУ подготовили совместное заявление, текстом котрого располагает Rupor.info. Предлагаем документ на языке оригинала.

В документе, в частности, говорится, «з огляду на масовий характер зазначених дій правоохоронних органів, які здебільшого не відповідають установленим законами вимогам, до того ж мають ознаки упередженості і головне - дискредитують профспілки і негативно впливають на поточну роботу суб’єктів господарювання, ФПУ вважає за необхідне довести до відома усіх членських організацій наступну інформацію.

Такі дії є черговою спробою заволодіти майном, що знаходиться у власності профспілок, ослабити їх матеріальну базу та перешкодити законній громадській діяльності.

Федерація профспілок України вже не один раз доводила, в том числі й у судових органах, що на даний час усі 42 всеукраїнських профспілки та 27 територіальних профоб’єднань, що входять до Федерації профспілок України, і сама Федерація профспілок України, є законними власниками належного їм майна.

Майно Федерації профспілок України та її членських організацій набуто ними протягом десятків років в установленому законом порядку за рахунок власних коштів та за рахунок фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством України».

Кроме того как утверждают авторы заявления, «у даний час питання власності профспілок та їх об'єднань повністю врегульоване на законодавчому рівні.

Згідно із статтею 21 Закону України «Про об’єднання громадян» об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Аналогічні норми містяться у статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Так, статтею 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено право профспілок, їх об'єднань мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності, у тому числі право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій, визначено інші підстави виникнення права власності на майно та право розпоряджання ним. Важливою нормою є те, що позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.

Статтею 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статтею 49 Закону України «Про власність», чинного на той час, було встановлено, що «володіння майном вважається правомірним, якщо інше не буде встановлено судом «. А саме рішеннями Вищого арбітражного суду України від 20.01.97 у справі № 137/7 та №138/7 за позовом Фонду державного майна України до ФПУ, Фонду соціального страхування України, АТ «Укрпрофоздоровниця», АТ «Укрпрофтур» про визнання недійсними установчих документів цих товариств з мотивів, що майно, на якому створено АТ, нібито не належало його засновнику - ФПУ, ФДМУ в позові відмовлено повністю. Це рішення залишено в силі постановою Судової колегії по перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України від 14.06.1997 № 04-1/ЦА -137/7-7/30, - утверждается в документе.