Сьогодні увесь світ відзначає Міжнародний день прав людини, запроваджений у зв’язку з прийняттям ООН 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав людини, що складає основу так званого «Міжнародного біля про права». Саме цими документами гарантовані такі звичні нам демократичні права як право на життя, свободу, особисту недоторканість, власність, презумпцію невинуватості, захист від тортур, належне судочинство, свободу слова й зібрань, участь в державному управлінні, тощо.

Нажаль в Україні ці, та інші права часто порушуються, а механізми з їх відновлення не функціонують належним чином. Так в своєму моніторингу щодо виконання в Україні «Європейської соціальної хартії (переглянутої)» Правозахисна організація «Спільна Мета» встановила, що державою не вживаються належні заходи щодо забезпечення фундаментальних соціальних прав, результатом чого ми маємо різке зростання рівня соціального відчуження. Такі соціальні групи як молодь, жінки, безробітні, інваліди та малозабезпечені верстви населення, національні, релігійні та мовно-культурні меншини, перебувають під значним ризиком потрапити до зони соціального виключення з суспільства або вже перебувають в ній.

За нашими оцінками, в умовах відсутності регулярних досліджень і розробленої методології виміру рівня соціального виключення, в нашій країні, у «зоні» соціального відчуження може перебувати від 50 до 83% населення України. При цьому, від 3 до 30% населенню України не забезпечено доступ до фундаментального права – на працю; від 10 до 40% - на житло; від 30 до 40% - на належну освіту та професійну підготовку; від 32 до 83% - на доступ до культури; не обраховується – на медичну та соціальну допомогу».


Такі явища вкрай небезпечні для сучасного українського суспільства. Адже, як показує досвід європейських держав 20-30-их років ХХ ст., зростання почуття відчуженості в суспільстві, підсилене умовами глобальної фінансової кризи, може призвести до поширення авторитарних та тоталітарних політичних режимів, культу особи, вождізму, цивілізаційної та соціальної деградації. Адже людина яка відчуває ворожість до суспільства і чужість у суспільства не лише не ходить голосувати, як продемонстрували останні українські вибори, але й не здатна до раціональної громадянської поведінки та схильна до соціальної агресії.