Первинна профспілкова організація «Волинська незалежна медіа-профспілка» висловлює обурення щодо факту грубого порушення професійних прав журналістів, який відбувся 8 грудня перед другим пленарним засіданням першої сесії Волинської обласної ради. При вході в сесійну залу невідомі чоловіки проводили огляд речей представників ЗМІ та безпосередньо самих журналістів. Огляди організовували без свідків та представників правоохоронних органів. Про це Новини України - From-UA повідомили в прес-службі Незалежної медіа-профспілки України.

Відповідно до статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками. А стаття 34 Основного Закону надає право кожному вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про інформацію», до основних напрямів державної інформаційної політики належать: забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 цього ж Закону, держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

Ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про інформацію» надає право журналісту безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться.

На підставі ч.1 ст. 26 цього закону, суб’єкт владних повноважень може здійснювати акредитацію працівників ЗМІ, але усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.

Колектив незалежної медіа-профспілки Волині заявляє: ці дії є незаконними і такими, що перешкоджають журналістській діяльності. Окрім цього вибіркове ставлення суб’єкта владних повноважень до представників ЗМІ, на нашу думку, носить ознаки дискримінації.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», будь-які форми дискримінації з боку державних органів, їх посадових осіб забороняються. Нагадаємо, що особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації.

А ст. 171 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Зважаючи на це, звертаємося до голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці з вимогою дати публічну оцінку ситуації, що склалася, попросити вибачення за порушення прав журналістів та оприлюднити свою позицію щодо співпраці з медіа Волині. Також оприлюднити договір, згідно з яким особи здійснювали огляд журналістів чи мали право займатися охоронною діяльністю в приміщені представницького органу влади. Окрім того, медіа-профспілка вимагає відповідної реакції правоохоронних органів на такі огляди.

Колектив ППО «Волинська незалежна медіа-профспілка».