"Верховной Радой Украины 21.02.06 был принят в конечном варианте Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" и других законодательных актов Украины” от 15 декабря 2005 года № 3205-IV" - об этом идет речь в пресс-релизе, текстом которого располагает редакция From-UA. Приводим текст документа полностью на языке оригинала:

"Верховною Радою України 21.02.06 було прийнято у кінцевому варіанті Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України” від 15 грудня 2005 року № 3205-IV. За його прийняття проголосували 314 народних депутатів України, більшість депутатських груп і фракцій. Пропозиції щодо внесення змін до закону про державні закупівлі прозвучали на засіданні профільного Комітету ВРУ, де готувався зазначений Закон. Згодом ці пропозиції знайшли підтримку у більш як двадцяти громадських організацій, які сприяють формуванню та реалізації державної політики у сфері державних закупівель на засадах забезпечення справедливої конкуренції, максимальної економії, ефективності, прозорості. До них приєдналися Організація роботодавців міста Києва, Асоціація підприємців та промисловців – постачальників товарів, робіт та послуг для державних потреб, а також Тендерна палата України.

Цим Законом передбачені зміни, зокрема до Закону про держзакупівлі, які по праву можна вважати кардинальними.

Головні зміни стосуються наділення функціями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг Антимонопольний комітет України, які до опублікування закону виконує Міністерство економіки України.

Антимонопольний комітет має забезпечити:

- погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі у випадках і в порядку, передбачених Законом;
- підготовку та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
- подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель;
- контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
- проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону;
- подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом;
- співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;
- міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України;
- подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
- державну підтримку та забезпечення захисту вітчизняного виробника, зокрема сільськогосподарського товаровиробника, при здійсненні закупівель;
- державну підтримку та забезпечення захисту підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи при здійсненні закупівель;
- підготовку та подання до Кабінету Міністрів України квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг власного виробництва підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи.

З метою забезпечення прозорості та відкритості державних закупівель при Рахунковій палаті створюється Спеціальна контрольна комісія з питань державних закупівель, яка має надавати висновки уповноваженому органу та одночасно замовнику щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю та в одного учасника, пропозиції уповноваженому органу щодо забезпечення дієвого контролю у сфері закупівель, висновки щодо роботи уповноваженого органу та направляти їх до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та у разі необхідності до правоохоронних органів, здійснювати розгляд скарг з приводу порушень замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності та приймати відповідні рішення щодо них, здійснювати аналіз проблем у сфері закупівель та про результати повідомляти Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, тощо.

Відповідно до змін, що вносяться до статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" розпорядниками державних коштів визнаються державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, а отже, на закупівлі, що здійснюються ними розповсюджуються норми цього Закону.

Зміни, що стосуються статті 8 зазначеного вище закону, передбачають необхідність публікації оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву, яка відноситься безпосередньо до сфери державних закупівель та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в інформаційних системах у мережі Інтернет. При цьому Тендерна палата України повинна оприлюднити відомості щодо спеціалізованих друкованих засобів масової інформації, міжнародних видань та інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону, іншу інформацію на власному Інтернет-сайті, доступ до якого є безкоштовним".

Нагадуємо, що єдиним сайтом Тендерної палати України є сайт www.tpu. net.ua.

Відповідно до змін, що вносяться до статей 23 і 25 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" внесення тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору є обов’язковими умовами участі у відкритих торгах, торгах з обмеженою участю, двоступеневих торгах та торгах із зменшенням ціни (редукціону).

Суттєві зміни вносяться до статті 34 Закону, згідно яких дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в наступному бюджетному періоді, на суму коштів не більше 15 відсотків вартості договору, укладеного в попередній бюджетний період, що не перевищує відповідного призначення в попередньому бюджетному періоді.

За попередніми прогнозами, кардинальні зміни, які торкнуться системи державних закупівель, уже найближчим часом забезпечать скорочення випадків зловживань і корупції у цій сфері, а також випадків проведення фіктивних торгів, посилення конкуренції на ринку держзакупівель, приріст зекономлених державних коштів, формування чіткої і прозорої системи закупівель товарів, робіт і послуг.

Законом України про державні закупівлі також вносяться зміни до:

- Господарського кодексу України;
- Закону України "Про Антимонопольний комітет України";
- Закону України "Про Рахункову палату";
- Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні";
- Закону України "Про державну статистику";
- Закону України "Про банки і банківську діяльність";
- Закону України "Про поставки продукції для державних потреб".

Так, відповідно до змін, що вносяться до частини третьої статті 2 Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" державні замовники мають здійснювати вибір виконавців державного замовлення у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно нової статті 6 Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" Державні замовники зобов’язані оприлюднити інформацію про виконання державного замовлення та ефективність використання коштів державного бюджету в порядку, встановленому законом про державні закупівлі, а також згідно цього закону забезпечити складання та подання звітності про виконання державного замовлення.

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України” від 15 грудня 2005 року № 3205-IV набирає чинності з дня його опублікування."
Только экстренная и самая важная информация на нашем Telegram-канале